Drukuj

W drugiej połowie XX w. pogranicze polsko-czesko-niemieckie było najbardziej przez zanieczyszczenia powietrza dotkniętym regionem Europy. Dlatego nazwano je „Czarnym Trójkątem“. Osadzały się tu w dużych ilościach przede wszystkim dwutlenek siarki oraz popioły pochodzące z zakładów przemysłowych przetwarzających węgiel brunatny na Łużycach, Śląsku i w północnych Czechach.

Od końca XX w. dzięki zamknięciu wielu zakładów przemysłowych oraz zastosowaniu lepszych technologii sytuacja uległa znacznej poprawie.